Kapliczka przy ul. Krakowskiej 127

Kapliczka przy ul. Krakowskiej 127 (u zbiegu ulic Krakowskiej i Strusińskiej) zbudowana została w I połowie XIX wieku w stylu klasycystycznym. Jej fundatorem była rodzina Wronów.

Kapliczka jest zbudowana na rzucie prostokąta z półkolista absydą, z cegły, tynkowana, kryta blachą. W fasadzie znajduje się portyk z parą kolumn zwieńczony trójkątnym frontonem i metalowym krzyżem na szczycie. W bocznych elewacjach okienka zamknięte półkoliście. Wewnątrz kapliczki pierwotnie znajdowała się późnobarokowa rzeźba Chrystusa u słupa z końca XVIII wieku oraz figury gipsowe Serce Jezusa i Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Obecnie stoi tylko ta ostatnia figura. 

Kapliczka była remontowana w 1975 r. i 2017 r. 

Jarosław Zbrożek
Bibliografia

Opracowania:
1. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie Diecezji Tarnowskiej - tekst, red. J. Rzepa, Tarnów 1983.

Fotografie

1. Kapliczka przy ul. Krakowskiej 127  – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).