Pomnik – głaz upamiętniający rozpoczęcie wizyty papieża Jana Pawła II w Tarnowie

Papież Jan Paweł II przybył do Tarnowa 9 czerwca 1987 r. około godziny 21, lecąc śmigłowcem z Lublina. Wylądował obok hali sportowej Areny Jaskółka Tarnów[1] (ówcześnie hali sztucznego lodowiska) w dzielnicy Tarnowa – Mościcach (ówcześnie Świerczkowie).

Na pamiątkę tego wydarzenia przy parkingu hali sportowej Arena Jaskółka Tarnów TOSiR przy ul. Traugutta 3B na granitowej podstawie ustawiono w 2020 r. głaz w który wmurowano żeliwną tablicę o następującej treści:

„DO KOŃCA
ICH UMIŁOWAŁ
Z tego miejsca
9 czerwca 1987 roku
Święty Jan Paweł II
rozpoczął wizytę apostolską
w Tarnowie”

W podstawę natomiast wmurowano tabliczkę o następującej treści:  

„W setną rocznicę urodzin Jana Pawła II
Mieszkańcy Mościc
Tarnów Mościce 2020 r.”

Jarosław ZbrożekBibliografia

Strony internetowe:
1. Tarnów 9-10 VI – ETAPY – Trzecia Pielgrzymka Papieża Jana Pawła II
Protokół dostępu: https://trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl/jp2/dokumenty/etapy/635,Tarnow-9-10-VI.html [22.08.2021 r.].

Fotografie

1. Pomnik – głaz upamiętniający rozpoczęcie wizyty papieża Jana Pawła II w Tarnowie – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).

                             
[1] W dokumentach IPN jest mowa o stadionie, chodzi o stadion lekkoatletyczny znajdujący się w bliskim sąsiedztwie hali.