Cmentarz wojenny nr 209 w Glowie

Położenie: 50°06′08″N 20°52′27″E. Projektant: Robert Motka. Powierzchnia: 371 m².

Założony na planie prostokąta z dostawionym do niego w części zachodniej trapezem, ogrodzony betonowymi słupkami z rozpiętą na nich siatką i obsadzoną żywopłotem, bramka stalowa z krzyżem na szczycie.

Pomnik centralny to na ośmiobocznej betonowej podstawie belkowy, betonowy krzyż łaciński. Na licu podstawy znajduje się tablica inskrypcyjna.

Mogiły na tarasie górnym rozłożone są w trzech rzędach, przedzielonych pomnikiem. Na dolnym, po obu stronach wejścia, pod ogrodzeniem, a na nich nagrobki betonowe z tabliczkami emaliowanymi. Na szczytach nagrobków krzyże żeliwne w trzech wersjach.

Pochowani to 57 żołnierzy, w tym 27 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 16 żołnierzy armii niemieckiej oraz 14 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław Zbrożek


Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 209 w Glowie – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).