Cmentarz wojenny nr 255 w Wietrzychowicach

Położenie: 50°11′39″N 20°45′23″E. Projektant: Hans Watzal. Powierzchnia: 462 m². 

Założony na planie prostokąta z wyłomem w ścianie tylnej gdzie umieszczony jest pomnik centralny, ogrodzony betonowym, ażurowym murem, bramka stalowa dwuskrzydłowa z motywem krzyża.

Pomnik centralny to monumentalny betonowy krzyż łaciński ustawiony na trójstopniowym postumencie z bocznymi stylizowanymi ramionami. Na licu jego podstawy znajduje się tablica inskrypcyjna.

Mogiły rozłożone są w dwóch rzędach po obu stronach alei, a na nich ustawione na betonowych cokołach metalowe krzyże w dwóch rodzajach.

Pochowani to 122 żołnierzy armii austro-węgierskiej.

Jarosław Zbrożek

Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 255 w Wietrzychowicach – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).