Cmentarz wojenny nr 146 w Gromniku

Położenie: 49°50′14″N 20°57′37″E. Projektant: Heinrich Scholz. Powierzchnia: 120 m².

Założony na planie prostokąta, ogrodzony żeliwnymi sztachetami, bramka żeliwna.

Pomnik centralny to betonowy cokół z datami 1914-1915, a na nim obudowana urna, za nią wysoki betonowy krzyż łaciński na cokole.

Mogiły są dwie zbiorowe, a na każdej z nich ustawiony jest betonowy cokół z krzyżem na szczycie i inskrypcją na żeliwnych tablicach.

Pochowani to 41 żołnierzy armii austro-węgierskiej.

Jarosław Zbrożek
Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 146 w Gromniku – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).