Cmentarz wojenny nr 138 w Bogoniowicach

Położenie: 49°48′16,0″N 20°58′17,4″E. Projektant: Jan Szczepkowski. Powierzchnia: 824 m².

Założony na planie trapezu w formie tarasowej, ogrodzony od frontu stalowym płotem, pozostała część kamiennym murem przykrytym betonowym daszkiem. Na rogach frontowego ogrodzenia kamienne baszty pokryte gontem z krzyżem łacińskim na szczycie. Bramka stalowa.

Pomnik centralny jest w formie kapliczki z kamiennym krzyżem łacińskim na licu, z dwuspadowym daszkiem pokrytym gontem.

Mogiły rozłożone są w sześciu rzędach, a na nich kamienne nagrobki w trzech wersjach z wykutymi danymi o poległych.

Pochowani to 102 żołnierzy, w tym 63 żołnierzy armii austro-węgierskiej 29 żołnierzy armii niemieckiej, 10 żołnierzy armii rosyjskiej.

Jarosław Zbrożek

Bibliografia

Opracowania:
1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006.

Fotografie

1. Cmentarz wojenny nr 138 w Bogoniowicach – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).