Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2021

Nazistowska polityka okupacyjna wobec tarnowskich Żydów na podstawie afiszy z lat 1939-1942

Obraz
Wprowadzenie Wojsko niemieckie zajmowało większe budynki – głównie szkoły. Patrole krążyły po mieście, nowe dywizje przejeżdżały na wschód [1] . Ziemie polskie po zakończeniu niemieckiej operacji o kryptonimie Fall Weiss zostały podzielone na dwie części: 8 października 1939 r. dekretem Adolfa Hitlera zachodnie województwa II Rzeczypospolitej tj. śląskie, poznańskie, pomorskie oraz część województw: białostockiego, kieleckiego i krakowskiego, łódzkiego i warszawskiego zostały bezpośrednio wcielone do III Rzeszy Niemiec. Na pozostałym obszarze okupowanej Polski, która przypadła hitlerowcom po korekcie z 28 września 1939 r. [2] dekretem z 12 października 1939 r. ustanowiono władzę cywilnego generał gubernatora [3] . Po kilku dniach tj. 26 pażdziernika1939 r. z ziem pozostających pod kontrolą cywilnego generał gubernatora utworzono Generalgouvernement. Stało się to z chwilą proklamacji objęcia urzędu przez Hansa Franka [4] .