piątek, 22 lipca 2016

Wincenty Witos o "Wielkiej Wojnie" w 1916 r.

Wincenty Witos (ur. 21 stycznia 1874 r. w Wierzchosławicach, zm. 31 października 1945 r. w Krakowie), był polskim politykiem, działaczem ruchu ludowego[1]. Od 1895 r. był członkiem Stronnictwa Ludowego, w latach 1908-1914 posłem do galicyjskiego Sejmu Krajowego, a w latach 1909-1931 również wójtem Wierzchosławic. Od 1911-1918 r. poseł do austriackiej Rady Państwa, od 1914 r. w PSL „Piast” (prezes ugrupowania w latach 1918–1931) i w Naczelnym Komitecie Narodowym, później w Lidze Narodowej (1917–1918), prezes Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Od 1919 r. poseł na polski Sejm[2]. Trzykrotnie sprawował funkcję premiera (od 24 lipca 1920 r. do 13 września 1921 r., od 28 maja 1923 r. do 14 grudnia 1923 r. i od 10 maja 1926 r. do 14 maja 1926 r.), jego rząd został obalony w wyniku przewrotu majowego[3]. Wraz ze swoim ugrupowaniem politycznym popadł w wieloletni konflikt z abp. Leonem Wałęgą.

poniedziałek, 18 lipca 2016

Ulica Józefa Bema

Ulica Józefa Bema jest jedną z najstarszych ulic miasta Tarnowa. W 1796 r. była już widoczna na planie Tarnowa autorstwa Franza von Grottgera. Obecnie łączy ulicę Krakowską z placem gen. Józefa Bema zwanym potocznie Burkiem. Pierwotnie ulica nazywała się Ogrodowa (nazwa wzięła się najprawdopodobniej od ogrodu należącego do Szpitala św. Ducha), później znana była jako Ferdynanda Focha, Maurycego Thoreza i Polskiego Października.

poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Akademiola – dawny budynek szkolny

Dawny budynek szkolny zwany akademiolą znajduje się w północno-wschodniej części Placu Katedralnego. Jest to budynek zbudowany na planie nieregularnego czworoboku, murowany, piętrowy, podpiwniczony, jednotraktowy. Jego zachodnia ściana wsparta jest na miejskim murze obronnym. Całość nakryto wysokim dachem siodłowym, pokrytym dachówką ceramiczną. Fasada jest pięcioosiowa z obramieniami okiennymi wykonanymi techniką sgraffitową. Główne wejście ozdobiono kamiennym portalem manierystycznym stylizowanym na XVI wiek.  Piwnice nakryte są sklepieniami kolebkowymi. Wnętrze budynku jest jednoprzestrzenne, z odsłoniętym XVI-wiecznym wątkiem ścian oraz stropem belkowym zrekonstruowanym współcześnie.

środa, 6 kwietnia 2016

Ulica Józefa Piłsudskiego

Ulica Józefa Piłsudskiego zlokalizowana jest w północnej części miasta, w dzielnicy Zawale. Ulica ta powstała z dawnej drogi folwarku kanoników, rozpoczyna swój bieg od pl. Ofiar Katynia, a kończy w okolicach dawnej strzelnicy i pocegielnianego wyrobiska Kantoria. Jej pierwotna nazwa to Seminaryjska, następnie Józefa Piłsudskiego (od 1921 r.), Ignacego Daszyńskiego (od 1946 r.), Janka Krasickiego (od 1950 r.). Obecna nazwa nadana została po 1989 r. powracając do nazewnictwa z okresu międzywojennego.

sobota, 26 grudnia 2015

Fundacja stypendialna z 1578 r. ks. Marcina Łyczki tarnowskiego proboszcza

Na uwagę zasługuje znajdujący się w tarnowskiej katedrze nagrobek zasłużonego dla tarnowskiego szkolnictwa ks. Marcina Łyczki. Na płycie umieszczony jest łaciński tekst, który brzmi: „Wielebnemu Księdzu Marcinowi z Ryglic Łyczkowi, przełożonemu kościoła tarnowskiego, ze szlachetności rodu, nauki i roztropności, w zarządzeniu różnymi sprawami wsławionemu, szczególną wstrzemięźliwością obdarzonemu; Piotr Łyczko i wnukowie, ze łzami położyli. Umarł roku 1578, dnia 8. maja, mając lat 70.”[1].