niedziela, 20 sierpnia 2017

Eustachy Stanisław Sanguszko (1842-1903) – marszałek krajowy, namiestnik Galicji

Eustachy Stanisław Sanguszko urodził się 13 lipca 1842 r. w Tarnowie. Był najmłodszym dzieckiem księcia Władysława i księżnej Izabelli z Lubomirskich. Miał dwóch braci: Romana Damiana i Pawła Romana oraz dwie siostry: Jadwigę Klementynę (zam. Sapieha) oraz Helenę Marię.
Książę Eustachy wraz ze swoim najstarszym bratem Romanem mieli dziedziczyć po swym dziadku Eustachym Erazmie Sanguszce dobra ziemskie leżące na Wołyniu. Ówczesny car Rosji Mikołaj I będąc nieprzychylny Sanguszkom był temu przeciwny, co w rezultacie skończyło się konfiskatą klucza Wolica, który miał dziedziczyć Eustachy.

niedziela, 9 kwietnia 2017

Inseraty z czasów galicyjskich (Zgoda)

Inserat to starodawne określenie reklamy. Pojawiały się one w wielu czasopismach, gazetach praktycznie od zawsze. 
Inserat (z języka łacińskiego insert oznacza: wkładam, włączam, wstawiam). Była to kopia sporządzana dla odbiorcy dokumentu, będąca nie tylko potwierdzeniem zgodności kopii z oryginałem, ale również treści oryginału przez jej powtórzenie wyłącznie dla odbiorcy. Wpisywano je często do ksiąg zwanych kopiariuszami, będących zbiorem kopii dokumentów, które otrzymał odbiorca z różnych źródeł. Kopiariusze takie pojawiły się w Polsce pod koniec XIII w. W takiej formie miasta przechowywały przywileje królewskie; na ich podstawie mogły zabiegać o potwierdzenie przez nowego króla praw udzielonych im przez jego poprzedników. Słowo inserat posiada 10 synonimów w słowniku synonimów. Synonimy słowa inserat: reklama, wiadomość, zapowiedź, zawiadomienie, propaganda itd.

środa, 7 września 2016

Ryszard Zawadzki (1829-1887) – prawnik, poseł do Sejmu Krajowego

Obecnie nieco zapomniany, a w XIX wieku znany w Tarnowie i Wiedniu oraz na kresach polskich. Zmarł przeżywszy 58 lat życia. Był prezydentem c.k. Sądu Obwodowego w Tarnowie, posłem sejmowy z miasta Tarnowa i deputowanym do Rady Państwa w Wiedniu. Jego nekrolog pojawił się w tarnowskiej „Unii” o następującej treści:   
„Dziś rano przyniosły telegramy z Szczawnicy tę żałobną wiadomość, która nie tylko mieszkańców naszego miasta smutkiem napełniła, ale także w całym kraju wywoła szczery żal, bo miasto nasze traci w zmarłym zacnego prezesa sądu i gorliwego posła, a cały kraj traci godnego obywatela i cichego ale niezmordowanego pracownika. (…). Zmarł w Szczawnicy dnia 3 września b. r. [1887 r.]”[1].