środa, 1 sierpnia 2018

niedziela, 8 lipca 2018

Tarnowski „słonecznik”

Od wieków odmierzały czas na podstawie zmiany pozycji Słońca. Zegary słoneczne, nazywane „słonecznikami”, przez setki lat stanowiły podstawy chronologii astronomicznej i pełniły rolę wzorca czasu. W Polsce liczebność tego typu zegarów nie jest duża, dwa z nich znajdują się w Tarnowie.

niedziela, 20 sierpnia 2017

Eustachy Stanisław Sanguszko (1842-1903) – marszałek krajowy, namiestnik Galicji

Eustachy Stanisław Sanguszko urodził się 13 lipca 1842 r. w Tarnowie. Był najmłodszym dzieckiem księcia Władysława i księżnej Izabelli z Lubomirskich. Miał dwóch braci: Romana Damiana i Pawła Romana oraz dwie siostry: Jadwigę Klementynę (zam. Sapieha) oraz Helenę Marię.
Książę Eustachy wraz ze swoim najstarszym bratem Romanem mieli dziedziczyć po swym dziadku Eustachym Erazmie Sanguszce dobra ziemskie leżące na Wołyniu. Ówczesny car Rosji Mikołaj I będąc nieprzychylny Sanguszkom był temu przeciwny, co w rezultacie skończyło się konfiskatą klucza Wolica, który miał dziedziczyć Eustachy.