Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2014

Tarnowskie Studia Historyczne z punktami naukowymi

Obraz
20 grudnia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. W załączonym do komunikatu wykazie znalazł się periodyk „Tarnowskie Studia Historyczne”, wydawany przez Tarnowski Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, przy współpracy m.in. ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie i Muzeum Okręgowym w Tarnowie.

Ofiary Golgoty Wschodu

Obraz
W tarnowskich księgarniach pojawiła się kolejna wartościowa pozycja wydawnicza z zakresu historii regionu – „Ofiary Golgoty Wschodu – zamordowani Synowie ziemi tarnowskiej, bocheńskiej, brzeskiej, dąbrowskiej i dębickiej” autorstwa dra Czesława Sterkowicza [1] .  Książka, omawiająca los Polaków pod okupacją radziecką oraz walkę narodu polskiego o prawdę zbrodni katyńskiej, stanowi długo oczekiwaną pozycję na regionalnym rynku edytorskim, wpisując się tym samym w nurt literatury katyńskiej.