Posty

Wyświetlanie postów z kwiecień, 2016

Akademiola – dawny budynek szkolny

Obraz
Dawny budynek szkolny zwany akademiolą znajduje się w północno-wschodniej części Placu Katedralnego. Jest to budynek zbudowany na planie nieregularnego czworoboku, murowany, piętrowy, podpiwniczony, jednotraktowy. Jego zachodnia ściana wsparta jest na miejskim murze obronnym. Całość nakryto wysokim dachem siodłowym, pokrytym dachówką ceramiczną. Fasada jest pięcioosiowa z obramieniami okiennymi wykonanymi techniką sgraffitową. Główne wejście ozdobiono kamiennym portalem manierystycznym stylizowanym na XVI wiek.  Piwnice nakryte są sklepieniami kolebkowymi. Wnętrze budynku jest jednoprzestrzenne, z odsłoniętym XVI-wiecznym wątkiem ścian oraz stropem belkowym zrekonstruowanym współcześnie.

Ulica Józefa Piłsudskiego

Obraz
Ulica Józefa Piłsudskiego zlokalizowana jest w północnej części miasta, w dzielnicy Zawale. Ulica ta powstała z dawnej drogi folwarku kanoników, rozpoczyna swój bieg od pl. Ofiar Katynia, a kończy w okolicach dawnej strzelnicy i pocegielnianego wyrobiska Kantoria. Jej pierwotna nazwa to Seminaryjska, następnie Józefa Piłsudskiego (od 1921 r.), Ignacego Daszyńskiego (od 1946 r.), Janka Krasickiego (od 1950 r.). Obecna nazwa nadana została po 1989 r. powracając do nazewnictwa z okresu międzywojennego.

Pałac w Radłowie

Obraz
Pałac „Dolańskich” w Radłowie znajduje się przy ul. Biskupiej, nieopodal radłowskiego Rynku. Stanął w miejscu wcześniejszego dworu biskupiego istniejącego od końca XIV wieku, który był budynkiem drewnianym na kamiennej podmurówce. W latach 1638-1639 Jan Zadzik wybudował w jego miejscu nowy dwór również z drewna, który został zniszczony prawdopodobnie w czasie potopu szwedzkiego i odbudowany w 1667 r. przez biskupa Andrzeja Trzebickiego.