Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2022

Cmentarz wojenny nr 209 w Glowie

Obraz
Położenie: 50°06′08″N 20°52′27″E. Projektant: Robert Motka. Powierzchnia: 371 m². Założony na planie prostokąta z dostawionym do niego w części zachodniej trapezem, ogrodzony betonowymi słupkami z rozpiętą na nich siatką i obsadzoną żywopłotem, bramka stalowa z krzyżem na szczycie. Pomnik centralny to na ośmiobocznej betonowej podstawie belkowy, betonowy krzyż łaciński. Na licu podstawy znajduje się tablica inskrypcyjna. Mogiły na tarasie górnym rozłożone są w trzech rzędach, przedzielonych pomnikiem. Na dolnym, po obu stronach wejścia, pod ogrodzeniem, a na nich nagrobki betonowe z tabliczkami emaliowanymi. Na szczytach nagrobków krzyże żeliwne w trzech wersjach. Pochowani to 57 żołnierzy, w tym 27 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 16 żołnierzy armii niemieckiej oraz 14 żołnierzy armii rosyjskiej. Jarosław Zbrożek Bibliografia Opracowania: 1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006. Fotografie 1. Cmentarz wojenny nr 209 w Glowie – zbiór (f

Cmentarz wojenny nr 255 w Wietrzychowicach

Obraz
Położenie: 50°11′39″N 20°45′23″E. Projektant: Hans Watzal. Powierzchnia: 462 m².  Założony na planie prostokąta z wyłomem w ścianie tylnej gdzie umieszczony jest pomnik centralny, ogrodzony betonowym, ażurowym murem, bramka stalowa dwuskrzydłowa z motywem krzyża. Pomnik centralny to monumentalny betonowy krzyż łaciński ustawiony na trójstopniowym postumencie z bocznymi stylizowanymi ramionami. Na licu jego podstawy znajduje się tablica inskrypcyjna. Mogiły rozłożone są w dwóch rzędach po obu stronach alei, a na nich ustawione na betonowych cokołach metalowe krzyże w dwóch rodzajach. Pochowani to 122 żołnierzy armii austro-węgierskiej. Jarosław Zbrożek Bibliografia Opracowania: 1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006. Fotografie 1. Cmentarz wojenny nr 255 w Wietrzychowicach – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).