Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2013

Działalność inspektorów szkolnych i rad szkolnych miejscowych w powiecie tarnowskim w latach 1918-1939

W początkowym okresie  niepodległości  szkolnictwo powszechne na terenach byłej Galicji, w tym też powiatu tarnowskiego, opierało  swoją  działalność na stanie prawnym i organizacyjnym ukształtowanym w okresie zaboru austriackiego. Do momentu utworzenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego  władzę zwierzchnią  nad szkolnictwem powszechnym sprawowała Rada Szkolna Krajowa i utworzona w dniu 3 października 1918 r. w Krakowie  Polska Komisja Likwidacyjna-Wydział  Oświaty. Po  zorganizowaniu w dniu 11 listopada 1918 r . Ministerstwa WRiOP zarówno Rada Szkolna Krajowa jak i  Polska Komisja Likwidacyjna uznały zwierzchność nowych władz oświatowych, a delegat  ministerstwa Fryderyk Zoll stanął na czele Rady jako jej wiceprezydent. 7 listopada 1918 r. Polska Komisja Likwidacyjna  w rozporządzeniu przejściowym utrzymała obowiązujące na terenie Galicji przepisy austriackie. Na swoich stanowiskach pozostali dotychczasowi kierownicy szkół, pracownicy administ

Ignacego Przybyłkiewicza rozważania na temat wychowania fizycznego kobiet w dobie emancypacji czynione

Piękność prawdziwa kobiety zasadza się na sile i harmonii kształtów, bogactwie zdrowia, na rozwinięciu wszystkich części organizmu, a tak urobioną Galateę dłutem niezepsutej natury, ożywi niebieski promień myśli i uczucia, a przez nią i dla niej powstanie niejeden Pigmalion, mistrz w różnych dziedzinach działalności umysłowej i ludzkiej. Ignacy Przybyłkiewicz Galicyjski Tarnów to miasto, w którym prężnie działało wiele stowarzyszeń i organizacji społecznych. Wyzwolenie drzemiącej w społeczeństwie energii było jednym z wielu pozytywnych skutków przemian autonomicznych, jakie zachodziły w Galicji od roku 1867. Ich beneficjentem stał się również Tarnów. Także w tym roku powstało we Lwowie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, stawiające sobie za cel dbałość o rozwój tężyzny fizycznej oraz propagowanie i organizowanie wychowania fizycznego wśród obywateli. Nowatorski system wychowawczy „Sokoła” ukierunkowany był na kształtowanie postaw patriotycznych i miał stać się antidotum na depresj

Andrzej Kiełbusiewicz (1942-2011) – pływak, trener, działacz sportowy

Andrzej Kiełbusiewicz urodził się 31 maja 1942 r. Był absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (1969). Dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Polski w pływaniu, siedmiokrotnie wicemistrzostwo Polski, aż dziewięciokrotnie stawał na podium jako brązowy medalista mistrzostw Polski. W 1960 uczestniczył w mistrzostwach Europy w Lipsku.