Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2014

Maria Dziuban (1892-1957) – nauczycielka

Maria Dziuban urodziła się 26 maja 1892 r. w Ostruszy jako córka Stanisława i Pauliny z Mruków. Pochodziła z rodziny nauczycielskiej. Szkołę ludową ukończyła w Ciężkowicach, następnie III i IV klasę szkoły wydziałowej w Nowym Sączu. W 1911 r. ukończyła seminarium nauczycielskie Krakowie oraz w 1913 r. uzyskała dyplom dla nauczycieli szkół ludowych.

Teodor Szypuła (1861-1944) – nauczyciel

Teodor Szypuła urodził  się  9 lutego 1861 r. w Krakowie jako syn Karola i Barbary z Malisków. Ukończył szkołę wydziałową, kurs przygotowawczy  oraz  seminarium nauczycielskie w Tarnowie. 18 lutego 1883 r. uzyskał uprawnienia do nauczania w szkole pospolitej, a  1 marca 1885 r. w szkole wydziałowej.

Jan Witold Rogoyski (1841-1916) – burmistrz miasta Tarnowa 1884-1906

Obraz
Jan Witold Rogoyski herbu Brochwicz urodził się 3 czerwca 1841 r. w Lubli (obecnie woj. podkarpackie) jako syn Jędrzeja i Aleksandry z Niesiołowskich. Był jedynakiem. Pierwszym etapem jego edukacji była nauka domowa. Następnie w latach 1849-51 uczęszczał do tarnowskiego gimnazjum, a w latach 1851-52 uczył się we Lwowie. W grudniu 1852 r., zgodnie z wolą ojca, rozpoczął naukę w Cesarskiej Akademii Wojennej w Hainburgu koło Preszburga (Bratysławy), a następnie uczył się w szkole kadetów w Łobzowie pod Krakowem. W 1859 r. Rogoyski otrzymał stopień porucznika inżynierii wojskowej i przydział do pułku stacjonującego na Węgrzech.

Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem przy ul. Tuchowskiej 25

Obraz
  Kamienna figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem przy ulicy Tuchowskiej 25 ustawiona jest na kamiennym postumencie, nakryta metalowym baldachimem. Została ufundowana przez Sebastiana i Katarzyną Wielgusów na początku XX wieku, wykonał ją znany tarnowski kamieniarz Paweł Musiał. Pierwotnie była otoczona drewnianym płotkiem. Około 2000 r. została gruntownie odnowiona. W 2016 r. figura została uszkodzona w wyniku wypadku samochodowego. Jarosław Zbrożek Lokalizacja   Galeria 2014 r. – (kliknij tutaj) – fot. Jarosław Zbrożek. Bibliografia Opracowania: 1. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne na terenie Diecezji Tarnowskiej - tekst, red. J. Rzepa, Tarnów 1983.

Franciszek Dziuban (1892-1942) – nauczyciel

Franciszek Dziuban urodził się 17 listopada w 1892 r. w Ciężkowicach. Pochodził z rodziny chłopskiej. W 1906 r. ukończył szkołę ludową w Ciężkowicach, a w 1911 r. seminarium nauczycielskie w Tarnowie. Pracował w szkołach ludowych w powiecie mieleckim, między innymi w Dulczy Wielkiej.

Spacer po Starym Cmentarzu

Obraz