Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2015

Cmentarz wojenny nr 150 w Chojniku

Obraz
Położenie: 49°51′07,0″N 20°59′54,7″E. Projektant: Heinrich Scholz. Powierzchnia: 265 m². Założony na dwóch prostokątnych, kamiennych tarasach połączonych ze sobą parą schodów, ogrodzony żeliwnymi sztachetami, bramka żeliwna. Pomnik centralny to kamienny postument zwieńczony rzeźbą antycznego hełmu i datą 1914-1915. Mogiły rozłożone na każdym tarasie w jednym rzędzie, a na nich betonowe nagrobki z tabliczkami imiennymi z trzema rodzajami żeliwnych krzyży. Pochowani to 40 żołnierzy, w tym 27 żołnierzy armii rosyjskiej oraz 13 nieznanych żołnierzy armii austro-węgierskiej. Jarosław Zbrożek Bibliografia Opracowania: 1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006. Fotografie 1. Cmentarz wojenny nr 150 w Chojniku – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek, Maciej Małozięć).

Ulica Wekslarska

Obraz
Ulica Wekslarska wychodzi z południowo-wschodniego narożnika  Rynku, biegnie w kierunku wschodnim i łączy się z ulicą Żydowską wspólnym odcinkiem z ulicą Brama Pilzneńska. Ulica Wekslarska została wytyczona podczas lokacji miasta, jest ona szersza od równoległej ulicy Żydowskiej.

Millenium Chrztu Polski w Tarnowie w relacji Stefana kard. Wyszyńskiego (23-24 lipca 1966 r.)

Obraz
„Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe”. + Stefan Kard. Wyszyński     Geneza Millenium Chrztu Polski – 1966 r. Bardzo ważne dla Polaków i Kościoła katolickiego w Polsce były obchody 1000-lecia chrztu Polski w 1966 r. [1] Akt Ślubowań Jasnogórskich został napisany przez Prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego 16 maja 1956 r. i z Komańczy przekazany na Jasną Górę 22 maja 1956 r. W Uroczystość NMP Częstochowskiej 26 sierpnia 1956 r. został publicznie odczytany podczas uroczystej sumy na Jasnej Górze przez pełniącego, pod nieobecność Prymasa, obowiązki Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski bpa Michała Klepacza z Łodzi, wobec miliona wiernych z całej Polski. Złożone na Jasnej Górze Śluby Narodu zostały tam powtórzone następnego roku, w dniu 3 maja, a we wszystkich polskich parafiach w niedzielę 5 maja. Jeszcze w Komańczy Prymas Wyszyński doszedł do wniosku, że nie wystarczy ślubować, trzeba jeszcze wprowadzić w życie to, co się