Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2013

Leszek Dziama (1870-1951) – nauczyciel

Leszek Dziama – właśc. Aleksander Marian Dziama, urodził się  25 maja 1870 r. w Haliczu jako syn Marcina i Joanny Hazynowicz. Ukończył gimnazjum filologiczne, maturę uzyskał w Wadowicach w 1889 r., następnie studiował we Lwowie historię i literaturę polską. Studia uniwersyteckie kontynuował w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w roku 1906 uzyskał tytuł doktora filozofii. 

Kościół pw. św. Trójcy na „Terlikówce”

Obraz
Kościół pw. św. Trójcy na „Terlikówce” powstał z inicjatywy księdza Łukasza Godzinki (na belce tęczowej zachował się napis: Laudibus extruxit divinis ipse Godzinka – na Chwałę Bożą wzniósł Godzinka) w II połowie XVI wieku.   Kościół jest budowlą drewnianą, konstrukcji zrębowej, szalowany, o płaskim stropie, z prezbiterium zamkniętym trójbocznie z trzema ołtarzami, przy którym znajduje się zakrystia i przedsionek. Świątynia posiada siodłowy pobity gontami dach oraz wieżę konstrukcji słupowej, nakrytą hełmem barokowym z latarnią. W 1597 r. nastąpiła konsekracja kościoła i ołtarza głównego której dokonał biskup krakowski Jerzy Radziwiłł. Od roku 1600 w ołtarzu głównym znajduje się obraz Trójcy Św. na desce, pędzla nieznanego malarza. W II połowie XIX wieku kościół był w tak złym stanie technicznym iż były poważne plany jego rozbiórki. Jednak dzięki działaniom księdza Michała Króla, ówczesnego proboszcza katedry, udało się zachować ten cenny zabytek. W 1858 r. przeprowadzono remon

Maria Adolfina Gucwa (1909-2000) – nauczycielka

Maria Adolfina Gucwa urodziła się 21 listopada 1909 r. w Tarnowie jako córka Stanisława i Stanisławy z Sabalów. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku filologia polska w 1930 r. W latach 1931-32 odbyła bezpłatną praktykę nauczycielską w I Gimnazjum w Tarnowie, jednocześnie pracując w latach 1931-36 w Prywatnym Gimnazjum Żeńskim w Tarnowie. W 1935 r. rozpoczęła pracę w Gimnazjum Krawieckim w Tarnowie, gdzie pracowała do 1 sierpnia 1946 r. jako kierowniczka oraz nauczyciel języka polskiego. Ponadto w latach 1935-36 pracowała w Publicznej Średniej Szkole Zawodowej Żeńskiej w Tarnowie.

Jadwiga Wanda Chwalibińska (1905-1944) – nauczycielka

Jadwiga Wanda Chwalibińska urodziła się 19 stycznia 1905 r. w Nadwornej w woj. stanisławowskim. Ukończyła Szkołę Powszechną w Gorlicach, a następnie Seminarium Nauczycielskie w Tarnowie, gdzie uzyskała dyplom nauczyciela szkół powszechnych. W 1927 r. zdała maturę gimnazjalną w Krakowie przed Państwową Komisją Egzaminacyjną dla prywatystów. Studiowała na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie w 1933 r. otrzymała dyplom magistra filozofii w zakresie historii.

Pomnik Sándora Petöfiego

Obraz
Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika gen. Józefa Bema w  Tarnowie w maju 1985 r., węgierska delegacja z województwa Bacs-Kiskun oraz z miasta Kiskörös ofiarowała obywatelom Tarnowa popiersie Sándora Petöfiego. Zostało ono wykonane z brązu przez Gustawa Pálfy`a. Władze miasta Tarnowa z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Węgier postanowiły, że dar węgierskiej delegacji zostanie wykorzystany jako element pomnika adiutanta gen. Józefa Bema.