Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2018

Kościół pw. św. Leonarda w Wojniczu

Obraz
Kościół pw. św. Leonarda w Wojniczu znajduje się przy ul. Tarnowskiej. Prawdopodobnie jego początki sięgają 1209 r. Dzisiejszy kształt został mu nadany w II połowie XVI wieku. Jest to obiekt drewniany, konstrukcji zrębowej, z jedną prostokątną nawą z przedsionkiem od zachodu i prezbiterium zamkniętym trójbocznie, przy którym od północy usytuowana jest zakrystia. Nad prezbiterium usytuowany jest płaski strop a ponad nawą pozorne sklepie kolebkowe, z płaskimi odcinkami stropowymi po bokach. Świątynia przykryta jest dwuspadowym dachem pokrytym gontem, z wieżyczką na sygnaturkę z latarnią.

Cmentarz wojenny nr 142 w Ostruszy

Obraz
Położenie: 49°46′18″N 21°00′53″E. Projektant: Jan Szczepkowski. Powierzchnia: 484 m². Założony na planie prostokąta, brak ogrodzenia (pierwotnie ogrodzony drewnianym płotem), brak bramki (pierwotnie drewniana). Pomnik centralny to wysoki obelisk z ciosów kamiennych z symbolem krzyża maltańskiego i datą 1914-1915 w medalionie na ścianie frontowej. Mogiły rozłożone są w jedenastu rzędach, a na nich krzyże żeliwne w dwóch wersjach (obecnie większość zniszczona). Pochowani to 125 żołnierzy, w tym 76 żołnierzy armii austro-węgierskiej oraz 49 żołnierzy armii rosyjskiej. Jarosław Zbrożek Bibliografia Opracowania: 1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006. Fotografie 1. Cmentarz wojenny nr 142 w Ostruszy – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).

Cmentarz wojenny nr 143 w Ostruszy

Obraz
Położenie: 49°46′06,0″N 21°00′47,4″E. Projektant: Jan Szczepkowski. Powierzchnia: 1048 m². Założony na planie prostokąta, ogrodzony z trzech stron kamiennym murem przykrytym betonowym daszkiem, a od frontu kamiennymi słupkami przykrytymi betonowymi daszkami i połączonymi wysokim, kamiennym cokołem oraz drewnianym sztachetowym płotem, bramka drewniana. Pomnik centralny to krzyż łaciński ze stylizowaną glorią na przecięciu ramion wykonany z belkowych kantówek i ustawiony na kamiennym postumencie. Mogiły rozłożone są w sześciu rzędach, a na nich betonowe stele z żeliwnymi tablicami imiennymi na licach. Pochowani to 331 żołnierzy, w tym 9 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 96 żołnierzy armii niemieckiej oraz 226 żołnierzy armii rosyjskiej. Jarosław Zbrożek Bibliografia Opracowania: 1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006. Fotografie 1. Cmentarz wojenny nr 143 w Ostruszy – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnowskiego

Obraz