Posty

Wyświetlanie postów z sierpień, 2012

Michał Blecharczyk (1909-1965) – tarnowski biskup pomocniczy 1958-1965

Obraz
Michał Blecharczyk ur. 26 sierpnia 1909 r. w Rabie Niżnej, był synem Józefa Blecharczyka i Katarzyny z domu Masłowiec. Szkołę powszechną ukończył w Rabie Niżnej, zaś gimnazjum w Nowym Targu i w Tarnowie. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 26 marca 1932 r. z rąk abpa L. Wałęgi.

Tarnowskie bramy

Obraz

Karol Pękala (1902-1968) – tarnowski biskup pomocniczy 1946-1968

Obraz
Karol Pękala ur. 26 października 1902 r. w Siołkowej koło Grybowa, był synem Franciszka Pękali i Cecylii z domu Mikołajczyk. Szkołę powszechną ukończył w Gryboiwen a następnie uczęszczał do I Gimnazjum im. J. Długosza w Nowym Sączu oraz I Gimnazjum im. K. Brodzińskiego w Tarnowie. Gdzie w 1924 r. zdał maturę. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1928 r. w Tarnowie z rąk bpa L. Wałęgi.

Edward Komar (1872-1943) – tarnowski biskup pomocniczy 1921-1943

Obraz
Edward Komar ur. 18 stycznia 1872 r. w Koprzywnicy koło Sandomierza, był synem Józefa Komara i Anny z Węglewskich. Szkołę powszechną ukończył w Koprzywnicy, a następnie kształcił się w Gimnazjum św. Jacka w Krakowie.

Opowieści o Tarnowie z przełomu lat 1940-50

Obraz
Ojciec mój Stanisław rodowity „tarnowian” zwykł był mawiać, gdy opisywane przez kogoś historie mijały się z prawdą, były zmyślone lub mocno podkoloryzowane, że ten ktoś opowiada niestworzone rzeczy – „ćmoje-boje”. Ocena ta wypowiadana była przez Ojca z pewną dozą lekceważenia samego ,,opowiadacza”, jako że Ojciec z natury surowy i łatwo wpadający w gniew w rzeczy samej uchodził za człowieka z charakterem, ważącego słowa i prawdomównego. Zatem na przekór temu ojcowskiemu powiedzonku postaram się, aby moje tarnowskie refleksje,  aczkolwiek nie ujęte w chronologiczne ramy, były jak najbardziej zbliżone do realiów tamtych lat na tyle, na ile pozwala pamięć a opisywane osoby, miejsca i wydarzenia miały odbicie w ówczesnej rzeczywistości.

Z tarnowskiej prasy międzywojennej – „Tragifarsa w sądzie”

Obrazek kinematograficzny – akcja jednak jego nie odgrywa się na taśmie filmowej, jeno w życiu. W ponurym budynku Sądu tarnowskiego zjawia się dziwna para. On urlopnik kryminalista (bardzo modne) ona, piękna, młoda kobieta niechcąca się dostosować do jego hohstaplerskiego  życia – więc rozwód [1]. Oto pierwsza scena.

Jerzy Koziołkowski (1911-1990) – dowódca ORP Sokół

Obraz
Komandor por. Jerzy Koziołkowski urodził się  w 1911 r. w Tarnowie w domu przy ulicy Narutowicza. Pochodził z rodziny inteligenckiej. Ojciec jego Stanisław był inżynierem elektrykiem i budowy mostów. Pracował w miejskiej elektrowni w Tarnowie. Matka Helena z domu Łozińska umarła gdy miał rok. 

Jerzy Ablewicz (1919-1990) – biskup tarnowski 1962-1990

Obraz
Jerzy Karol Ablewicz ur. 1 listopada 1919 r. w Krośnie, był synem Aleksandra Ablewicza i Emilii z domu Ekiert. Ukończył szkołę powszechną i gimnazjum w Krośnie. W 1937 r. rozpoczął w Przemyślu studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym, a potem w 1943 r. kontynuował je w Brzozowie i Brzozówce.