Posty

Wyświetlanie postów z 2022

Pomnik Pamięci Rozstrzelanych w Lesie Kruk w Skrzyszowie

Obraz
Pomnik ma formę tarasu na który prowadzą schody. Całość ujęta jest z dwóch stron niskim murkiem przykrytym betonowym daszkiem. Frontowa ściana pomnika zbudowana jest z kamieni, a na niej umieszczono  metalowy łaciński krzyż oraz wykonany z metalowych liter napis: „PRZECHODNIU POWIEDZ ŚWIATU”. Całość zwieńcza metalowy krzyż łaciński.   Przed ścianą frontową umieszczona jest rzeźba przedstawiająca upadającą postać ludzką z podniesioną prawą ręką wskazującą w/w napis. Na cokole rzeźby znajduje się metalowa tabliczka o treści: „TU SPOCZYWAJĄ ZWŁOKI Ś.P./ ST. HANAUSEK/ *7 12 1915 † 23 7 1941/ KTÓRA SWE MŁODE ŻYCIE PONIOSŁA/ DLA OJCZYZNY W OFIERZE/ CZEŚĆ BOHATERCE/ NIECH Z BOGIEM SPOCZYWA”. Na tarasie umieszczony jest wyłożony prostokątnymi płytkami podest, a na nim: napis z metalowych liter: „PAMIĘCI 53 ROZSTRZELANYCH W LATACH 1939–1945 PRZEZ HITLEROWCÓW”,  emblemat przedstawiający orła w koronie w środku, a po bokach dwa przedstawiające Order Virtuti Militari,  napis z metalowych liter: „P

Cmentarz wojenny nr 137 w Ciężkowicach

Obraz
Projektant: Jan Szczepkowski. Powierzchnia: 468 m². Założony na planie równoległoboku niesymetrycznego, ogrodzony z trzech stron kamiennym murem przykrytym betonowym daszkiem, a od frontu betonowymi słupkami połączonymi stalowym łańcuchem. Brak bramki.  Pomnik centralny jest wkomponowany w ogrodzenie w formie kamiennej ściany zakończonej ze szczytem w kształcie oślego grzbietu z małym krzyżykiem łacińskimi na górze, na licu pomnika dwie tablice imienne oraz kamienny krzyż łaciński z medalionem z płaskorzeźbą głowy Chrystusa w koronie cierniowej, na ścianie tylnej pomnika nałożony wielki drewniany krzyż łaciński. Mogiły rozłożone w czterech rzędach, a na nich żeliwne krzyże ustawione na betonowych cokołach pojedyncze i potrójne. Pochowani to 137 żołnierzy, w tym 131 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 4 żołnierzy armii niemieckiej, 2 żołnierzy armii rosyjskiej. Jarosław Zbrożek Lokalizacja Mapy Google - https://goo.gl/maps/BsuF17zUTwPqg8mB7   Galeria 2015 r. - (kliknij tutaj) Bibliogr

Cmentarz wojenny nr 135 w Zborowicach

Obraz
Projektant: Anton Müller. Powierzchnia: 290 m². Założony na planie wydłużonego prostokąta, ogrodzony częściowo kamiennym murem oraz kamiennymi słupkami przykrytymi betonowym daszkiem połączonymi stalową rurą, bramka stalowa. Pomnik centralny jest w formie krzyża, położony w najwyższej części kwatery, betonowy na kamiennym cokole. Mogiły rozłożone są symetryczne, a na nich betonowe stele w trzech wersjach. Pochowani to 74 żołnierzy, w tym 23 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 49 żołnierzy armii niemieckiej i 2 żołnierzy armii rosyjskiej. Jarosław Zbrożek Lokalizacja Mapy Google - https://goo.gl/maps/FePfacbCzcdsuEfT8 Galeria 2015 r. - (kliknij tutaj) Bibliografia Opracowania: 1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006. Fotografie 1. Cmentarz wojenny nr 135 w Zborowicach – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).

Cmentarz wojenny nr 138 w Bogoniowicach

Obraz
Położenie: 49°48′16,0″N 20°58′17,4″E. Projektant: Jan Szczepkowski. Powierzchnia: 824 m². Założony na planie trapezu w formie tarasowej, ogrodzony od frontu stalowym płotem, pozostała część kamiennym murem przykrytym betonowym daszkiem. Na rogach frontowego ogrodzenia kamienne baszty pokryte gontem z krzyżem łacińskim na szczycie. Bramka stalowa. Pomnik centralny jest w formie kapliczki z kamiennym krzyżem łacińskim na licu, z dwuspadowym daszkiem pokrytym gontem. Mogiły rozłożone są w sześciu rzędach, a na nich kamienne nagrobki w trzech wersjach z wykutymi danymi o poległych. Pochowani to 102 żołnierzy, w tym 63 żołnierzy armii austro-węgierskiej 29 żołnierzy armii niemieckiej, 10 żołnierzy armii rosyjskiej. Jarosław Zbrożek Bibliografia Opracowania: 1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006. Fotografie 1. Cmentarz wojenny nr 138 w Bogoniowicach – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).

Cmentarz wojenny nr 146 w Gromniku

Obraz
Położenie: 49°50′14″N 20°57′37″E. Projektant: Heinrich Scholz. Powierzchnia: 120 m². Założony na planie prostokąta, ogrodzony żeliwnymi sztachetami, bramka żeliwna. Pomnik centralny to betonowy cokół z datami 1914-1915, a na nim obudowana urna, za nią wysoki betonowy krzyż łaciński na cokole. Mogiły są dwie zbiorowe, a na każdej z nich ustawiony jest betonowy cokół z krzyżem na szczycie i inskrypcją na żeliwnych tablicach. Pochowani to 41 żołnierzy armii austro-węgierskiej. Jarosław Zbrożek Bibliografia Opracowania: 1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006. Fotografie 1. Cmentarz wojenny nr 146 w Gromniku – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek).

Cmentarz wojenny nr 209 w Glowie

Obraz
Położenie: 50°06′08″N 20°52′27″E. Projektant: Robert Motka. Powierzchnia: 371 m². Założony na planie prostokąta z dostawionym do niego w części zachodniej trapezem, ogrodzony betonowymi słupkami z rozpiętą na nich siatką i obsadzoną żywopłotem, bramka stalowa z krzyżem na szczycie. Pomnik centralny to na ośmiobocznej betonowej podstawie belkowy, betonowy krzyż łaciński. Na licu podstawy znajduje się tablica inskrypcyjna. Mogiły na tarasie górnym rozłożone są w trzech rzędach, przedzielonych pomnikiem. Na dolnym, po obu stronach wejścia, pod ogrodzeniem, a na nich nagrobki betonowe z tabliczkami emaliowanymi. Na szczytach nagrobków krzyże żeliwne w trzech wersjach. Pochowani to 57 żołnierzy, w tym 27 żołnierzy armii austro-węgierskiej, 16 żołnierzy armii niemieckiej oraz 14 żołnierzy armii rosyjskiej. Jarosław Zbrożek Bibliografia Opracowania: 1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006. Fotografie 1. Cmentarz wojenny nr 209 w Glowie – zbiór (f

Cmentarz wojenny nr 255 w Wietrzychowicach

Obraz
Położenie: 50°11′39″N 20°45′23″E. Projektant: Hans Watzal. Powierzchnia: 462 m².  Założony na planie prostokąta z wyłomem w ścianie tylnej gdzie umieszczony jest pomnik centralny, ogrodzony betonowym, ażurowym murem, bramka stalowa dwuskrzydłowa z motywem krzyża. Pomnik centralny to monumentalny betonowy krzyż łaciński ustawiony na trójstopniowym postumencie z bocznymi stylizowanymi ramionami. Na licu jego podstawy znajduje się tablica inskrypcyjna. Mogiły rozłożone są w dwóch rzędach po obu stronach alei, a na nich ustawione na betonowych cokołach metalowe krzyże w dwóch rodzajach. Pochowani to 122 żołnierzy armii austro-węgierskiej. Jarosław Zbrożek Bibliografia Opracowania: 1. Frodyma R., Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006. Fotografie 1. Cmentarz wojenny nr 255 w Wietrzychowicach – zbiór (fot. Jarosław Zbrożek). 

Szczęsny Zaremba (1851-1923) – architekt, budowniczy miejski

Obraz
Szczęsny Zaremba urodził się w 1851 r. w Dulowej koło Trzebini w Powiecie Chrzanowskim. Początkowo uczył się w szkole normalnej w Trzebini, później w Chrzanowie. Kolejno pobierał nauki  w prywatnej szkole realnej Andrzeja Józefczyka w Krakowie, w szkole gimnazjalnej św. Anny w Krakowie, a następnie w wyższej szkole realnej w Krakowie. W latach 1867-71 kształcił się w CK Instytucie Technicznym.

Kościół pw. św. Maksymiliana Kolbego

Obraz
  W 1877 r. Siostry Urszulanki Unii Rzymskiej zostały wygnane z Gniezna przez rząd pruski. Szukając nowego miejsca zwróciły się do tarnowskiej Rady Miejskiej z prośbą o osiedlenie się w Tarnowie i otrzymały przychylną odpowiedź. W lipcu 1877 r. Siostry przybyły do Tarnowa i zamieszkały w dużym domu wraz z ogrodem przy ul. Bema (ówcześnie Ogrodowej).  Rok później mogły się cieszyć obszerną kaplicą pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, która stanęła na rogu ulic Bema (ówczesnie Ogrodowej) i Urszulańskiej. Była to budowla w stylu neoromańskim na planie krzyża greckiego, murowana z cegły, otynkowana. Posiadała dach siodłowy o małym nachyleniu połaci, kryty blachą. Na skrzyżowaniu kalenic znajdowała się czworoboczna wieżyczka na sygnaturkę, wnętrze nakryte było sklepieniami. Na wyposażenie kaplicy składało się m.in.: ołtarz główny z figurą Serce Jezusa wykonany przez Latoszyńskiego według projektu Michała Zajączkowskiego, ambona wykonana przez Latoszyńskiego według projektu Michała Zajączkow